top of page
Zoeken

ENTHOUSIASME

Waarom eet je meer eieren van een kip dan van een eend? Antwoord: omdat de kip meer kakelt bij het leggen van haar ei! Misschien moeten wij in het leven meer kakelen en dat brengt mij dan natuurlijk naadloos op het onderwerp van deze videoclip, nl. enthousiasme!


Etymologisch gesproken komt enthousiasme van 2 Griekse woorden, het woordje ‘EN’ wat betekent in / in jouw en ‘THEOS’ dat we kennen van theologie, theocratie, … wat GOD betekent. Dus etymologisch wil enthousiasme letterlijk zeggen : er zit een kleine god in jouw en de kunst van het leven - in mijn opinie – is die godheid te vinden, te ontwikkelen en tot grootheid te brengen.


Er was een Nederlandse bedrijfsleider die me zei : “Bob, als je enthousiast bent in het leven dan ziet men zelfs niet dat je geen capaciteiten hebt!” Nou, dank je wel! Maar is dit niet je grootste capaciteit in een tijdperk waar producten en diensten allemaal op elkaar lijken, dat je het vermogen hebt dingen aan te brengen, mensen te begeesteren voor een idee of een product en dan is er tot slot enthousiasme. Hoe gaan wij enthousiasme ontwikkelen – kijk naar je Unique Selling Proposition, kijk waarin je excelleert, kijk naar de gave die je hebt, iets dat je heel goed kan. Mag ik je een raad geven: loop niet voorbij je schoenen, wees jezelf want alle andere posities zijn reeds ingenomen. Goethe schreef trouwens : “Nur in der Beschränkung zeigt sich der Meister!“


Mijn leven is veranderd toen ik in het begin van mijn carrière een Europese road show mocht doen met de grootste verkoper aller tijden Joe Girard. Joe Girard is de enige verkoper in de wereld die in ‘The Guinness Book of World Records’ staat. Omdat hij 10.000 bananen heeft gegeten? Nee, helemaal niet, maar omdat hij 11 jaar aan een stuk 6 auto’s per dag heeft verkocht. Ik heb met die man geleefd tijdens die road show en ik heb 3 woorden van hem geleerd PEOPLE BY PEOPLE – mensen kopen mensen. Natuurlijk moet je weten waarover je het hebt, natuurlijk moeten al de elementen van de marketing mix van je dossier in orde zijn maar people by people, they never buy bricks and stones. Dus koester die god die in je zelf is en ik wil eindigen met Winston Churchill, die kon het weten : “success is walking from failure to failure without losing your enthusiasm!”38 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


Post: Blog2 Post
bottom of page