top of page
Zoeken

JE ORGANISEERT EEN KICK-OFF / EEN SALES MEETING / … EN DAN?

WAT WIL JIJ AAN JE MEDEWERKERS MEEGEVEN? version française ci-dessous

WELKE BOODSCHAP WIL JIJ OVERBRENGEN?


Wellicht helpen deze tips je al in de goede richting:


- Jouw gedachten bepalen de REALITEIT (en niet omgekeerd!) en jij bent ALTIJD en op

elk ogenblik van je leven de baas van je eigen gedachten! Hoe sterk is je verlangen om

een ‘betere versie van jezelf te worden?’


- Knowing – doing – living

Vele verkopers weten veel, maar of ze consequent doen wat ze weten ….

Noteer je dagelijkse ‘zelfoverwinningen’ en goede handelingen: blijf ze herhalen en

jouw nieuwe attitudes worden levensgewoontes.


- Een woord is een woord!

In moeilijke tijden zoeken klanten naar zekerheid, naar ‘sterke merken’ en naar sterke

mensen. Mensen / verkopers waarop je kan bouwen.

Are you always stronger than your excuses?


- Vandaag wil de klant begeleid worden, ‘from cradle to grave!’

Verras je klant vooraleer hij jou verrast!

Welke ‘service’ biedt jij je klant aan waaraan hij zich niet verwacht?

Van hoeveel klanten ken jij hun verjaardag, hobby, passie, … ?


- Verkoop jij een ‘product’ of verkoop jij een ‘samenwerking met de klant’.

Breng je klant in je bedrijf. Bouw je netwerk op binnen je eigen bedrijf en identificeer in

de verschillende afdelingen vrouwen en mannen die niet alleen de expertise hebben

maar ook de passie voor de klant.

Think ‘outside in’ instead of ‘inside out’!

Op die manier maak je van je klant een ‘partner for life’.


- Hou contact met je klant ook als hij niet koopt of bestelt.

Stuur hem (regelmatig) informatie die relevant is voor zijn bedrijfssector.


- Maak eens een lijst met je ‘gunfactor’ waarom zou je klant bij jou kopen.

People buy people!

People never buy bricks and stones!

People buy you!

- #storytelling: geef tijdens je sales kick-off de mogelijkheid aan je beste verkopers om

het woord te nemen en hun succes verhalen en testimonials te brengen.

Hun tips en ervaringen zijn 10x meer waard dan al je PowerPoints.VOUS ORGANISEZ UN KICK-OFF / UNE RÉUNION COMMERCIALE / ... COMMENT ALLEZ-VOUS VOUS Y PRENDRE ?


QUE VOULEZ-VOUS ATTEINDRE?

QUEL MESSAGE VOULEZ-VOUS TRANSMETTRE?


Peut-être que ces conseils vous aideront dans la bonne direction :


- Voulez-vous vraiment devenir une meilleure version de vous-même?

Votre façon de penser détermine la REALITE (et pas l’inverse !) et vous êtes TOUJOURS

et en toute circonstance de vie maître de vos pensées.

‘Mindset’ est un choix, est votre choix tous les jours à nouveau!


- Knowing – doing – living

Beaucoup de commerciaux savent beaucoup de choses mais avez-vous la FORCE et la

VOLONTE de mettre en pratique les choses que vous savez?

Notez vos nouvelles résolutions, vos ‘victoires sur vous-même’; consultez vos notes

régulièrement. Persévérez et vous allez être surpris de voir comment de nouvelles

attitudes deviennent des habitudes (de vie).


- La force de la parole donnée – un engagement est un engagement. Dans des

circonstances difficiles les clients recherchent la ‘sécurité’, des marques fortes, des gens

forts; des commerciaux sur qui on peut compter!

‘Be stronger than your excuses!’

Que faites-vous pour surprendre votre client avant qu’il ne vous surprenne?

Quel service lui offrez-vous auquel il ne s’attend pas ?

De combien de clients connaissez-vous leur date d’anniversaire, hobby, passions, …

- Est-ce que vous vendez un ‘produit’ ou une collaboration avec votre client ?

Amenez votre client dans votre entreprise; identifiez les collègues de différents

départements qui n’ont pas seulement l’expertise mais surtout la passion d’aider le

client.

Think ‘outside in’ instead of ‘inside out’!

Faites de votre client un ‘partenaire de vie’!


- Gardez le contact avec votre client surtout quand il n’achète pas!

Envoyez-lui (régulièrement) de l’info qui est relevant pour lui, pour son entreprise.


- Analysez votre ‘capital – sympathie’ et posez vous la question pourquoi le client

achèterait-t-il chez moi.

Avez-vous des client ou avez-vous des FANS?


- #Storytelling : donnez l’occasion – pendant votre sales kick-off – à vos meilleurs

vendeurs de prendre la parole, de raconter leurs ‘exploits' et leur ficelles.

Leurs histoires vraies valent 10x plus que tous les PowerPoints du monde !
45 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page