top of page
Search

ALGEMENE VERGADERING Fédération Belge de la Franchise FBF – BFF Belgische Franchise Federatie

“Bob a très bien exprimé que la Franchise n’est pas une assurance contre le risque et pas de refuge à ses propres faiblesses. Il faut avant tout la ‘fibre entrepreneuriale’!

De klassieke sectoren zoals voeding, doe-het-zelf en horeca trekken de markt van de franchise enorm aan, maar ook naar andere sectoren zoals decoratie, house equipment, automobiel, persoonlijke equipment, …

“Bravo om eens te meer de nadruk te hebben gelegd op respect en vertrouwen zonder dewelke de franchise business niet succesvol kan functioneren. Ook vorming, opleiding, coaching van managers en medewerkers worden primordiaal. Proficiat voor deze ‘wake up call’!”

1 view0 comments

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page