top of page
Search

Alcon – NY event

Bob feliciteert en wenst General Manager BNLX Christine Chantrain succes.

“Met intelligente humor heb je onze boodschap bijzonder goed verpakt ‘ter leering ende vermaeck’ van onze Benelux team members!”

0 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2 Post
bottom of page