top of page
Search

Alcon – NY event

Bob feliciteert en wenst General Manager BNLX Christine Chantrain succes.

“Met intelligente humor heb je onze boodschap bijzonder goed verpakt ‘ter leering ende vermaeck’ van onze Benelux team members!”

1 view0 comments

留言


Post: Blog2 Post
bottom of page