top of page
Search

DE ROCKER LOGISTICS

Bijzonder geslaagde ‘Motivaction Day’, ‘plooien werden glad gestreken’, ‘vraagtekens werden omgezet in uitroeptekens’, het Management heeft zich bijzonder toegankelijk en inspirerend opgesteld.

Proficiat met de zeer constructieve bijdrage waar elkeen zichzelf kon zijn in een niet bedreigend kader. Er is hard gewerkt en hard gelachen.

Op naar de follow up sessie in januari waar we de werkstukken gaan toetsen aan de realiteit.

Proficiat Rudy Denutte met dit initiatief!

1 view0 comments

Σχόλια


Post: Blog2 Post
bottom of page