top of page
Search

DE ROCKER LOGISTICS – FOLLOW UP

Er zijn mooie stappen voorwaarts genomen en we bouwen nu verder aan het De Rocker team.

“Hartelijk dank en van harte proficiat met de geboekte vooruitgang”, Managing Director Rudy Denutte.

6 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2 Post
bottom of page