top of page
Search

IMMOGRA MOTIVACTION DAYS

In het kader van de gestage groei van IMMOGRA in projecten, personeelsbestand en ambities had de directie beslist om een tweedaagse brainstormsessie in te lassen om even stil te staan bij het verleden, het heden en vooral de toekomst van IMMOGRA (wat was goed, wat kan beter, waar willen we naartoe ?).

Onder leiding van Bob Delbecque hebben we met elkaar afgestemd rond cruciale onderwerpen en samen collegiale engagementen genomen ten aanzien van de gekozen strategie.

“Bob, je bent de perfecte mix tussen intelligente humor, aanstekelijk enthousiasme en zeer ervaren en bedreven in het begeleiden van groepsprocessen!”

11 views0 comments

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page