top of page
Search

KLINIEK FANTASTIEK

“Je was een gepaste aftrap voor ons personeelsfeest. Complimenten voor je inlevingsvermogen en dynamiek!! Vooral je laatste verhaal was op het lijf geschreven van ons aller UZGENT!”

0 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2 Post
bottom of page