top of page
Search

Make a New Deal

Follow-up sessie met CIB – CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN – VLAANDEREN

7 maanden na de basissessie in Knokke waren de deelnemers aangenaam verrast dat de ‘motivactiongroups’ heel nauwgezet hun actieplannen hadden voorbereid.

Over de ‘visie en missie’ van CIB Vlaanderen werd stevig gedebatteerd, de groep valideerde eveneens de nieuwe ‘rules of conduct’ die onze samenwerking over de entiteiten heen nog efficiënter en tegelijk leuker gaan maken. Ook het hoofdstuk ‘interne communicatie’ kwam aan bod en de voornemens werden aan de praktijk getoetst.

“De sfeer was bijzonder open en transparant en men ging geen enkel onderwerp uit de weg. Meer nog, ik voelde in de loop van deze terugkomdag een nieuwe verbondenheid tussen de leidinggevenden en de diensthoofden om al de neuzen in dezelfde richting te zetten, nl. de groei van CIB Vlaanderen. Wij kijken er al naar uit om begin oktober de resultaten te kunnen delen met al onze team members tijdens een company event”

Bravo aan de equipes van Auberge du Pêcheur die steeds correct zijn omgegaan met de koffiebreaks en de netwerkborrel en een bijzonder waakzaam oog hadden op de toepassing van de social distance en andere coronamaatregelen. Het gaf ons zeker een veilig gevoel.

3 views0 comments

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page