top of page
Search

MANAGEMENT TEAM DE VLIER : 2-DAAGSE OFF-SITE AAN DE BELGISCHE KUST

De actieplannen die het MT gemaakt heeft worden tijdens de Follow up begin december getoetst naar wat er ‘concreet’ op het terrein gerealiseerd is. “Bob, merci pour toute l’énergie que tu as donnée pendant ces deux jours. Bravo pour la force que tu as fait ressortir de l’équipe.”

1 view0 comments

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page