top of page
Search

OCW – OPZOEKINGSCENTRUM VOOR DE WEGENBOUW

65 jaar OCW – 70 JAAR CENTRA-DE GROOTE

Op verrassende wijze loodst Bob Delbecque de aanwezigen door 70 jaar geschiedenis naar de uitdagingen van morgen! ‘Mijn complimenten voor uw degelijke voorbereiding’ ‘U was ‘een van ons’ en u sprak onze taal’ ‘Bravo voor uw inleving en uw performance’ ‘Bravo d’avoir ajouté non seulement de l’interactivité mais également de la bonne humeur et de l’humour intelligent sans esquinter personne’.

@Wolubilis.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2 Post
bottom of page